Apol Budget & Bewind


Postbus 8053
9702 KB Groningen
Email: info@apolbb.nl
Tel: 050-850 9000
KvK: 57181632

 

Inloggen

Familie, vrienden en bekenden

Misschien heeft u iemand in uw omgeving die het financieel niet zelfstandig kan redden of u heeft bijvoorbeeld als ouder de financien van uw kind in beheer. U denkt erover om, samen met de betrokkene, professionele hulp te zoeken.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Werkgevers

Het aantal werknemers met schulden groeit. Steeds meer werkgevers raken betrokken bij de financiële problemen van hun personeel. Dit uit zich in het feit dat de salarisadministratie de loonbeslagen correct moet verwerken en contacten moet onderhouden met deurwaarderskantoren. Wanneer de kennis op dit gebied ontbreekt, wordt dit al snel een dagtaak.
De werknemer kan door de financiële ellende zich ziekmelden op het werk. Daarmee worden de financiële zorgen van de werknemer steeds meer een probleem van u als werkgever.
Als de werknemer positief staat tegenover hulp, kunnen wij vrijblijvend langskomen op uw bedrijf om te bepalen op welke manier wij hulp kunnen bieden.
Tevens kunnen wij u als werkgever helpen bij het correct berekenen van de beslagvrije voet en kan er uitleg gegeven worden over loonbeslagen, cumulatief beslag en overige vragen.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Hulpverleners

Een cliënt komt bij u met een specifieke hulpvraag. Vaak blijken geldproblemen onderdeel te zijn van de hulpvraag. Niets geeft zoveel stress, spanningen en psychische problemen als geld en financiële zaken. Clienten maken de post niet meer open en beantwoorden de deurbel en de telefoon niet meer, uit angst voor deurwaarders en incassobureaus.
Samen met uw client de post openmaken en administratie bijhouden, is een goede eerste stap. Bij een beslaglegging op loon, uitkering of inboedel, wordt het echter al snel een dagtaak. Wij kunnen het financiële deel van de hulpvraag op ons nemen.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Woningbouwverenigingen, overige instanties en verenigingen

Het is voor u vervelend als ook deze maand de huur, de contributie of een andere betaling niet (tijdig) wordt voldaan.
Aan de ene kant moet u streng zijn en incasseren, aan de andere kant heeft u begrip voor de situatie. De zwaarste consequentie, zoals huisuitzetting of royement, wilt u voorkomen.
U denkt erover om, samen met de betrokkene, professionele hulp te zoeken.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Schuldeisers, deurwaarders en incassobureaus

U hoeft de naam slechts te zien om te weten waar u naartoe gaat of wie u opnieuw gaat bellen. De betrokkene is van goede wil, maar kan simpelweg niet betalen. De vaste lasten kunnen nauwelijks worden voldaan, waardoor betalingsregelingen geen optie zijn. De betrokkene komt zelfstandig niet uit de situatie.
Wij kunnen voor de betrokkene, door het ordenen van de administratie, betere keuzes in de betalingen, het aanvragen van de juiste inkomsten/toeslagen/kwijtscheldingen en het doen van aangifte inkomstenbelasting, al veel verhelpen.
Mochten de schulden niet problematisch zijn, dan kan er in overleg met u gezocht worden naar een passende oplossing. Zodoende heeft u als schuldeiser bereikt wat u wilde; een oplossing voor uw opdrachtgever en daarbij ook voor de schuldenaar.

Neem vrijblijvend contact met ons op.