Apol Budget & Bewind


Postbus 8053
9702 KB Groningen
Email: info@apolbb.nl
Tel: 050-850 9000
KvK: 57181632

 

Inloggen

Beschermingsbewind

Onderbewindstelling is een maatregel die een rechter kan nemen ten behoeve van een meerderjarige die door zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet goed voor zijn belangen van vermogensrechtelijke aard kan behartigen. De maatregel houdt in dat de rechter iemand als bewindvoerder over het vermogen van de persoon aanstelt.

De belangrijkste taak van een bewindvoerder is het beheren en beschermen van het vermogen van een cliënt. De bewindvoerder stelt een budgetplan op aan de hand van de inkomsten en de vaste lasten. Als er meer wordt uitgegeven dan er in komt onderzoekt de bewindvoerder wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt in overleg met de u, maar de bewindvoerder heeft hierin de verantwoordelijkheid.

 De normale werkzaamheden van een bewindvoerder zijn:

 • het aanvragen van het bewind
 • het openen van een beheerrekening en leefgeldrekening
 • zorgen dat het inkomen waar iemand recht op heeft, wordt aangevraagd
 • het zorgdragen van de betaling van de maandelijkse vaste lasten met dit inkomen
 • het berekenen van de beslagvrije voet en eventueel laten aanpassen van beslagen
 • declaratie ziektekosten
 • regelen van de Toeslagen Belastingdienst
 • aanvragen bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte box 1
 • telefonisch spreekuur en e-mail contact.
 • het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de Kantonrechter
 • het treffen van betalingsregelingen bij kleine schulden
 • Het inventariseren van de schulden en aanvragen van een schuldregeling bij de gemeente
 • Het beantwoorden van vragen of opmerkingen per mail of telefoon

Niet tot de normale werkzaamheden behoren:

 • belastingaangifte box 2 en 3
 • bewind bij ondernemersactiviteiten
 • ingewikkelde nalatenschappen
 • ontruiming van de woning
 • frequent naar zitting Kantonrechter
 • meegaan naar een WSNP zitting of naar het UWV
 • het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling
 • administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB)
 • verkoop onroerend goed